Bezpieczeństwo przede wszystkim!

BezpieczeństwoZ dumą informujemy, ze w grudniu 2014 roku uzyskaliśmy certyfikat na zgodność z uznaną w swiecie brytyjską normą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą OHSAS 18001:2007 dostarcza pracownikom i pracodawcy szeroki wachlarz unormowań i praktyk mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wdrażanie systemu odbywa sie poprzez zarządzanie i nadzór nad kluczowymi obszarami: od rozpoznawania zagrożeń i oceny ryzyka, poprzez system szkoleń, komunikację, kontrolę działań, postępowania w przypadku awarii, aż po pomiar, monitorowanie i udoskonalanie.

Już w kwietniu 2013 roku, świadomi światowych trendów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbając o bezpieczeństwo pracowników, ale również chcąc wyjść na przeciw wymaganiom swoich klientów i branży wiertniczej, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu prac mających na celu wdrożenie systemu. Jesteśmy przekonani, ze wdrożenie normy OHSAS 18001 - poza oczywistymi korzyściami - wpłynie również na poprawę ogólnej wydajności firmy.

Należy dodać, ze nowy standard jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Drill-Lab, który łączy - obok normy OHSAS 18001 - zobowiązania względem jakości zgodne z normą ISO 9001 oraz ochrony środowiska zgodne z normą ISO 14001.

W grudniu 2020 certyfikat na zgodność z normą OHSAS 18001 został zastąpiony certyfikatem na zgodność z międzynarodową normą ISO 45001.