Odpowiedzialny biznes

System QHSE

Największą misją Drill-Lab jest osiagnięcie maksymalnej jakości przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Głęboko wierzymy, ze cel ten możemy osiagnąć tylko poprzez całkowite zaszczepienie wartości systemu ZSZ/QHSE (Zintegrowanego Systemu Zarządzania) w nasze codzienne działania i sposób myślenia naszych pracowników.

Zintegrowany System Zarządzania Drill-Lab łączy w sobie zobowiązania względem jakości zgodne z normą ISO 9001, zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 45001 oraz ochrony środowiska zgodne z normą ISO 14001.

Zintegrowany System Zarządzania ZSZ/QHSE obejmuje swoim zakresem „Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych, monitoring i obsługę geologiczną głębokich wierceń naftowych i geologicznych”.

W listopadzie 2001 Drill-Lab został certyfikowany przez TÜV Rheinland zgodnie ze standardem ISO 9001 w zakresie naszych głównych celów biznesowych, którymi są prace kontrolno-pomiarowe oraz monitoring i obsługa głębokich wierceń naftowych i geologicznych.

Wrzesień 2011 to czas certyfikacji ISO 14001, która potwierdziła zobowiązanie Drill-Lab do ciągłego doskonalenia w celu monitorowania i minimalizowania naszego wpływu na środowisko oraz przewidywania wypadków i incydentów.

Od grudnia 2014 Drill-Lab posiada certyfikację OHSAS 18001 związaną z zapobieganiem ryzykom zawodowym.

W grudniu 2020 certyfikacja OHSAS 18001 została zastąpiona przez certyfikację ISO 45001.

Zgodnie z polityką ZSZ/QHSE firmy, wszystkie z naszych codziennych działań oraz sam system ZSZ/QHSE Drill-Lab są przedmiotem regularnej oceny, inspekcji, kontroli, monitoringu i w efekcie ciągłego doskonalenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z certyfikatami Drill-Lab oraz polityką firmy lub do bezpośredniego kontaktu poprzez zakładkę Kontakt.