Wizja i misja

Wizja

Wizją Drill-Lab jest utrzymanie i wzmocnienie swojej pozycji lidera branży surface logging w Polsce oraz zdobywanie coraz to większego uznania w tej dziedzinie na świecie, koncentrując się na jakości i jednocześnie minimalizując potencjalne zagrożenia dla środowiska i ludzi.

Misja

Nasza misja polega na stałym dążeniu do doskonałości, innowacyjności oraz najwyższych standardów etycznych i zawodowych. W związku z tym, określiliśmy następujące zasady:

  • Zwiększać i poprawiać jakość naszych usług poprzez inwestycje w nowe technologie i markę
  • Poszerzać zasięg naszej działalności
  • Inwestować w ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi